Sykehuspartner

Grunnleggende prosjektledelse (HSØ 220927 og 1129)


Beskrivelse
Stadig flere oppgaver organiseres som prosjekter. Det er ofte knapphet på ressurser og korte tidsfrister. Det å beherske prosjektarbeid er en sentral ferdighet for mange av oss. Prosjektarbeid er likevel ikke nødvendigvis en enkel øvelse. Mange prosjekter feiler dessverre fordi prosjektteamet ikke behersker prosjekt som arbeidsform. Dette kurset er utviklet for å gi deg en grunnleggende forståelse for prosjekt som arbeidsform.

Vi oppfordrer deg til å ta e-læringskurset før du møter i klasserom.

Vel møtt til kurs!

Kursets omfang: E-læring og 1 dag i klasserom

Kursinnhold
 • E-læringsmoduler:
 • Prosjektets livsløp
 • Roller og ansvar
 • Oppstart av prosjekter
 • Introduksjon til prosjekt-planlegging
 • Oppfølging av prosjekter
 • Håndtering av prosjektets interessenter
 • Introduksjon til lederskap i prosjekter
 • Usikkerhet i prosjekter
 • Samling i klasserom (du deltar på en av samlingene under):
 • Grunnleggende prosjektledelse 27. september 2022
 • Grunnleggende prosjektledelse 29. november 2022
 • Du får tilsendt en evaluering på e-post etter avsluttet kurs.
Kursgjennomføring
 • Du må fullføre enhetene «Prosjektets livsløp, Roller og ansvar, Oppstart av prosjekter, Introduksjon til prosjekt-planlegging, Oppfølging av prosjekter, Håndtering av prosjektets interessenter, Introduksjon til lederskap i prosjekter, Usikkerhet i prosjekter, Grunnleggende prosjektledelse 27. september 2022»
 • Fører til sertifisering med varighet: For alltid