E-læring → @ norsk

PRINCE2 Practitioner (e-læring) (P2P v1)


Beskrivelse
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er en strukturert metode for effektiv prosjektgjennomføring. Metoden deler prosjektet i håndterlige deler og gir grunnlag for effektiv styring med faste beslutningspunkter. E-læringskurset følger et PRINCE2® prosjekt gjennom alle faser og faseoverganger – fra oppstart til avslutning. På den måten vil du opparbeide deg god forståelse for prosjektledelse i form av PRINCE2® rammeverket.

Du vil bli godt kjent med:
- PRINCE2® begreper og definisjoner
- De 7 prosessene, 7 temaene og 7 prinsippene i PRINCE2®
- PRINCE2® metoden i et prosjekt

En grundig gjennomgang av e-læringskurset vil også gi deg den kunnskapen du trenger for å bestå PRINCE2® Practitioner-eksamen. Så snart du setter i gang med kurset vil du bli registrert som eksamenskandidat hos PeopleCert. Du mottar informasjon om hvordan du gjennomfører online eksamen direkte fra PeopleCert. Både e-læring og eksamen er tilgjengelig i ett år. Din nettmentor vil svare på spørsmål du måtte ha underveis, samt at du kan diskutere relevante temaer i et eget PRINCE2®-forum.

Kursets omfang: 20 timer e-læring

Kursinnhold
 • prince2 foundation testeksamen - sjekk om du kan foundation-pensum
 • 00 Testeksamen - Foundation-nivå
 • prince2 practitioner e-læringsmoduler
 • 01 Innledning
 • 02 Prosjektledelse med PRINCE2
 • 03 PRINCE2 Prinsipper
 • 04 Tilpasning og anvendelse av PRINCE2
 • 05 Introduksjon til PRINCE2-temaene
 • 06 Tema Business case
 • 07 Tema Organisasjon
 • 08 Tema Kvalitet
 • 09 Tema Planer
 • 10 Tema Usikkerhet
 • 11 Tema Endring
 • 12 Tema Fremdrift
 • 13 Introduksjon til prosesser
 • 14 Prosess Oppstart av prosjektet
 • 15 Prosess Eierstyring av prosjektet
 • 16 Prosess Initiere et prosjekt
 • 17 Prosess Kontrollere en fase
 • 18 Prosess Styre produktleveranser
 • 19 Prosess Lede en faseovergang
 • 20 Prosess Avslutte et prosjekt
 • 21 Vurderinger for implementering i en organisasjon
 • Eksamen: info, eksempler og tips
 • Info, eksempler og tips
 • diskusjonsforum
 • evaluering
 • Evaluering av e-læringskurset PRINCE2 Practitioner
Kursgjennomføring
 • Alle moduler skal gjennomgås.
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid