E-læring → @ engelsk

AgileSHIFT (e-learning) (v1)


Beskrivelse
Dette kurset er spesielt egnet for deg som er opptatt av hvordan man kan tilrettelegge for at et smidig tankesett utvikles på tvers av organisasjonen. Kurset vil gi deg en bedre forståelse for hvordan agile arbeidsmåter kan anvendes i praksis, sett fra et strategisk perspektiv.

Virksomheter og organisasjoner blir stadig vekk satt under et økende forventningspress fra sine kunder og forbrukere om å fornye gammel praksis, samt levere nye og forbedrede tjenester. Ny teknologi medfører at ukjente konkurrenter fort kan skape seg et konkurransefortrinn i eksisterende markeder. Tradisjonelle prosesser og arbeidskulturer er ikke alltid egnet til å respondere rask nok til endring, enten det gjelder å utnytte muligheter eller håndtere uventede trusler.

English
This course is especially suitable for those of you who are interested in how to facilitate the development of a flexible mindset across the organization. The course will give you a better understanding of how agile working methods can be used in practice, seen from a strategic perspective.

Businesses and organizations are constantly put under increasing pressure from their customers and consumers to renew old practices, as well as deliver new and improved services. New technology means that unknown competitors can quickly create a competitive advantage in existing markets. Traditional processes and work cultures are not always suitable for responding quickly enough to change, whether it is about exploiting opportunities or dealing with unexpected threats.

---

AgileSHIFT® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Copyright © Holte Academy and AXELOS Limited 2021. All rights reserved. Material in this document has been sourced from “AgileSHIFTTM (2018)". No part of this document may be reproduced in any form without the written permission of both Holte Academy and AXELOS Limited. Permission can be requested at www.holteacademy.no and licensing@AXELOS.com.
Kursinnhold
  • AgileSHIFT e-learning
  • AgileSHIFT® v2
  • Discussion forum
  • Evaluation
  • Evaluation of the e-learning course AgileSHIFT
Kursgjennomføring
  • Alle moduler skal gjennomgås.
  • Leads to a certificate with a duration: For alltid