E-læring → @ norsk

Prosjektlederskap


Beskrivelse
Uansett hva slags prosjekt du leder, om det er lite eller stort, komplekst eller enkelt, langvarig eller kortvarig, vil det ha en fellesnevner: det er mennesker i det! Disse menneskene er du avhengig av for å lykkes med prosjektet, du skal faktisk skape resultater gjennom dem.

Det er dette kurset handler om: den personlige og menneskelige dimensjonen av prosjektledelse. Selve lederskapet. Hvordan skal du skape resultater gjennom andre?

Dette e-læringskurset er utviklet av Terrosa Consulting og Holte Academy. Gjennom å fusjonere vår kompetanse innen lederskap og prosjektfaget har vi laget et innholdsrikt og reflekterende kurs som alle prosjektledere vil ha stor nytte av. Kurset forsyner deg med kunnskap som ikke finnes i PRINCE2 og Prosjektveiviseren.

Godt kurs!

Kursets omfang: 1,5 timer e-læring

Kursinnhold
  • E-læringsmoduler
  • 1. Om lederskap
  • 2. Planleggingsfasen
  • 3. Gjennomføringsfasen
  • 4. Avslutningsfasen
  • Vi setter stor pris på om du vil gi din tilbakemelding på e-læringskurset
  • Evaluering av e-læringskurset Prosjektlederskap
Kursgjennomføring
  • Du må fullføre enhetene «1. Om lederskap, 2. Planleggingsfasen, 3. Gjennomføringsfasen, 4. Avslutningsfasen»
  • Fører til sertifisering med varighet: For alltid