E-læring → @ norsk

Prosjekt som arbeidsform (e-læring) (v2)


Beskrivelse
Stadig flere oppgaver organiseres som prosjekter. Det er ofte knapphet på ressurser og korte tidsfrister. Det å beherske prosjektarbeid er en sentral ferdighet for mange av oss. Prosjektarbeid er likevel ikke nødvendigvis en enkel øvelse. Mange prosjekter feiler dessverre fordi prosjektteamet ikke behersker prosjekt som arbeidsform. Dette kurset er utviklet for å gi deg en grunnleggende forståelse for prosjekt som arbeidsform.

Kursets omfang: E-læring med en varighet på ca. 2,5 time...

Kursinnhold
 • E-læringsmoduler
 • Prosjektets livsløp
 • Roller og ansvar
 • Oppstart av prosjekter
 • Introduksjon til prosjekt-planlegging
 • Oppfølging av prosjekter
 • Håndtering av prosjektets interessenter
 • Introduksjon til lederskap i prosjekter
 • Usikkerhet i prosjekter
Kursgjennomføring
 • Du må fullføre enhetene «Prosjektets livsløp, Roller og ansvar, Oppstart av prosjekter, Introduksjon til prosjekt-planlegging, Oppfølging av prosjekter, Håndtering av prosjektets interessenter, Introduksjon til lederskap i prosjekter, Usikkerhet i prosjekter»
 • Fører til sertifisering med varighet: For alltid