E-læring → @ norsk

Lederskap i prosjekter (demo)


Beskrivelse
Uansett hva slags prosjekt du leder; om det er lite eller stort, komplekst eller enkelt, langvarig eller kortvarig, vil det ha en fellesnevner: det er mennesker i det! Disse menneskene er du avhengig av for å lykkes med prosjektet, du skal faktisk skape resultater gjennom dem.

Kurset handler om nettopp dette: den personlige og menneskelige dimensjonen av prosjektledelse: selve lederskapet: Hvordan skal du skape resultater gjennom andre?

Vår erfaring er at lederskap som disiplin er underdekt i prosjektledelsesfaget i Norge. Når vi snakker om lederskap her, skiller vi dette fra ledelse, som handler mest om hva du gjør, i motsetning til hvordan du faktisk gjør det, nemlig lederskapet.

Hvordan du utfører prosjektlederskapet ditt er x-faktoren i ethvert prosjekt. Alle vi har jobbet med i prosjektledelsesfaget anerkjenner dette faktumet. Årsaken er trolig at det er komplisert å belyse, men her har vi gjort et ærlig forsøk.

Lederskap er nemlig mer krevende å bokse opp enn ledelse. Det handler om atferd og person, med både tanker, følelser, kunnskaper, ferdigheter og holdninger i en kultur og kontekst.

Kurset gir deg ikke en uttømmende oversikt over alt som er viktig omkring dette, men noen tydelige pointers, tips og råd som skal inspirere til selvrefleksjon, både over deg selv som leder og hva du kan endre.

Hovedformålet er å inspirere deg til at du stadig reflekterer over og evaluerer deg selv som prosjektleder. Du vil i tillegg få noen tips og råd om hva som er viktig i ulike faser av prosjektet. Her har vi brukt Prosjektveiviseren og PRINCE2 som rammeverk.
Kursinnhold
 • Prosjekt som arbeidsform
 • Prosjektets livsløp
 • Roller og ansvar
 • Oppstart av prosjekter
 • Introduksjon til prosjektplanlegging
 • Oppfølging av prosjekter
 • Håndtering av prosjektets interessenter
 • Introduksjon til lederskap i prosjekter
 • Usikkerhet i prosjekter
 • Planlegging og oppfølging
 • Prosjektplanlegging
 • Omfangsplanlegging
 • Ressursplanlegging
 • Fremdriftsplanlegging
 • Kostnadsestimering og budsjettering
 • Styring av prosjektets usikkerheter
 • Oppfølging og kontroll
 • Earned Value metoden
 • Lederskap, team og kommunikasjon
 • Lederskap i prosjekter
 • Effektive team
 • Kommunikasjon i prosjekter
Kursgjennomføring
 • Du må fullføre enhetene «Roller og ansvar, Oppstart av prosjekter, Introduksjon til prosjektplanlegging, Oppfølging av prosjekter, Håndtering av prosjektets interessenter, Introduksjon til lederskap i prosjekter, Usikkerhet i prosjekter, Prosjektplanlegging, Omfangsplanlegging, Ressursplanlegging, Fremdriftsplanlegging, Kostnadsestimering og budsjettering, Styring av prosjektets usikkerheter, Oppfølging og kontroll, Earned Value metoden, Lederskap i prosjekter, Effektive team, Kommunikasjon i prosjekter»
 • Fører til sertifisering med varighet: For alltid