E-læring → @ norsk

Usikkerhetsstyring (e-læring)


Beskrivelse
Et av de viktigste kompetanseområdene innen prosjektstyring er usikkerhetsstyring. Prosjekter medfører - i kraft av å være unike - usikkerhet. Usikkerhet kan være positivt (muligheter) og negativt (trusler). God usikkerhetsstyring innebærer å utnytte muligheter og redusere trusler.

I dette e-læringskurset lærer du de seks prosessene i usikkerhetsstyring: planlegging, identifisering, kvalitativ og kvantitativ usikkerhetsanalyse, usikkerhetstiltak, og til slutt, overvåking, kontroll og styring av usikkerhet.

Kursets omfang: E-læring med en varighet på ca. 2,5 time...

Kursinnhold
  • E-LÆRINGSMODULER
  • Modul 1 Usikkerhet og usikkerhetsanalyser
  • Modul 2 Identifikasjon av usikkerhet
  • Modul 3 Kvalitative metoder
  • Modul 4 Kvantitative metoder
  • Modul 5 Håndtering av usikkerhet
  • Modul 6 Kontroll, overvåking og styring av usikkerhet
Kursgjennomføring
  • Du må fullføre enhetene «Modul 1 Usikkerhet og usikkerhetsanalyser, Modul 2 Identifikasjon av usikkerhet, Modul 3 Kvalitative metoder, Modul 4 Kvantitative metoder, Modul 5 Håndtering av usikkerhet, Modul 6 Kontroll, overvåking og styring av usikkerhet»
  • Fører til sertifisering med varighet: For alltid