E-læring → norsk

Planlegging og oppfølging i prosjekter (e-læring)


Beskrivelse
Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. Prosjektplanen er prosjektets styringsverktøy og hjelper deg til å beholde oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost og kvalitet. Kurset gir deg innsikt i de vanligste metoder og teknikker som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus.
Kursinnhold
  • E-læringsmoduler
  • Prosjektplanlegging
  • Omfangsplanlegging
  • Ressursplanlegging
  • Fremdriftsplanlegging
  • Kostnadsestimering og budsjettering
  • Styring av prosjektets usikkerheter
  • Oppfølging og kontroll
  • Earned Value metoden
Kursgjennomføring
  • Alle moduler skal gjennomgås.