E-læring → @ norsk

Planlegging og oppfølging i prosjekter (e-læring)


Beskrivelse
Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. Prosjektplanen er prosjektets styringsverktøy og hjelper deg til å beholde oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost og kvalitet. Kurset gir deg innsikt i de vanligste metoder og teknikker som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus.

Kursets omfang: E-læring med en varighet på ca. 2,5 time...

Kursinnhold
 • E-læringsmoduler
 • Prosjektplanlegging
 • Omfangsplanlegging
 • Ressursplanlegging
 • Fremdriftsplanlegging
 • Kostnadsestimering og budsjettering
 • Styring av prosjektets usikkerheter
 • Oppfølging og kontroll
 • Earned Value metoden
Kursgjennomføring
 • Du må fullføre enhetene «Prosjektplanlegging, Omfangsplanlegging, Ressursplanlegging, Fremdriftsplanlegging, Kostnadsestimering og budsjettering, Styring av prosjektets usikkerheter, Oppfølging og kontroll, Earned Value metoden»
 • Fører til sertifisering med varighet: For alltid