Kurs
Gevinstrealisering  (e-læring) (@gevinst v1)
kr3,500.00
E-læring
/
@ norsk
Gevinstrealisering (e-læring) (@gevinst v1)
Et prosjekt er ikke vellykket før løsningen er tatt i bruk og gir ønsket effekt. Mange prosjekter har tendens til å fokusere mer på en vellykket leveranse (resultatmål) og mindre på hvilken nytte selve leveransen (effektmål) skal gi for...
Lederskap, team og kommunikasjon (e-læring) (@Lederskap v1)
kr3,500.00
E-læring
/
@ norsk
Lederskap, team og kommunikasjon (e-læring) (@Lederskap v1)
I dette e-læringskurset ser vi på prosjekter fra et lederperspektiv og hjelper deg å identifisere og håndtere de aktivitetene som effektivt fremmer prosjektets måloppnåelse. Det introduseres ulike teorier og teknikker innen...
Byggherreforskriften (BK BHF 220930)
kr2,900.00
Bergen kommune
Byggherreforskriften (BK BHF 220930)
Velkommen til kurs i Byggherreforskriften! I dette kurset får du innsikt i Byggherreforskriften og SHA. Styring av risiko innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er av avgjørende betydning i mange byggeprosjekter. Byggherreforskriften...
Grunnleggende prosjektledelse (HSØ 220927 og 1129)
Sykehuspartner
Grunnleggende prosjektledelse (HSØ 220927 og 1129)
Stadig flere oppgaver organiseres som prosjekter. Det er ofte knapphet på ressurser og korte tidsfrister. Det å beherske prosjektarbeid er en sentral ferdighet for mange av oss. Prosjektarbeid er likevel ikke nødvendigvis en enkel øvelse....
PRINCE2 Agile® Foundation (e-learning) (P2AFe v2)
kr9,900.00
E-læring
/
@ engelsk
PRINCE2 Agile® Foundation (e-learning) (P2AFe v2)
PRINCE2 Agile® is a structured method for effective project management. It involves how to configure and adapt PRINCE2 so that PRINCE2 can be used in the most effective way when combining it with agile behaviours, concepts, frameworks and...
PRINCE2® Foundation (e-learning) (P2Fe v2)
kr9,000.00
E-læring
/
@ engelsk
PRINCE2® Foundation (e-learning) (P2Fe v2)
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a structured method for effective project management. The method divides the project into manageable parts and provides the basis for effective management with fixed decision points. The...
PRINCE2® Foundation (e-læring) (P2Fn v4)
kr9,000.00
E-læring
/
@ norsk
PRINCE2® Foundation (e-læring) (P2Fn v4)
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er en strukturert metode for effektiv prosjektgjennomføring. Metoden deler prosjektet i håndterlige deler og gir grunnlag for effektiv styring med faste beslutningspunkter. E-læringskurset...
PRINCE2 Practitioner (e-learning) (eng) (P2P eng v1)
kr9,900.00
E-læring
/
@ engelsk
PRINCE2 Practitioner (e-learning) (eng) (P2P eng v1)
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a structured method for efficient project implementation. The method divides the project into manageable parts and provides a basis for effective management with fixed decision points. The...
PRINCE2 Practitioner (e-læring) (P2P v1)
kr9,900.00
E-læring
/
@ norsk
PRINCE2 Practitioner (e-læring) (P2P v1)
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er en strukturert metode for effektiv prosjektgjennomføring. Metoden deler prosjektet i håndterlige deler og gir grunnlag for effektiv styring med faste beslutningspunkter. E-læringskurset...
AgileSHIFT (e-learning) (v1)
kr9,000.00
E-læring
/
@ engelsk
AgileSHIFT (e-learning) (v1)
Dette kurset er spesielt egnet for deg som er opptatt av hvordan man kan tilrettelegge for at et smidig tankesett utvikles på tvers av organisasjonen. Kurset vil gi deg en bedre forståelse for hvordan agile arbeidsmåter kan anvendes i praksis,...

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.