Kurs
Gevinstrealisering  (e-læring) (@gevinst v1)
kr3,500.00
E-læring
/
@ norsk
Gevinstrealisering (e-læring) (@gevinst v1)
Et prosjekt er ikke vellykket før løsningen er tatt i bruk og gir ønsket effekt. Mange prosjekter har tendens til å fokusere mer på en vellykket leveranse (resultatmål) og mindre på hvilken nytte selve leveransen (effektmål) skal gi for...
Lederskap, team og kommunikasjon (e-læring) (@Lederskap v1)
kr3,500.00
E-læring
/
@ norsk
Lederskap, team og kommunikasjon (e-læring) (@Lederskap v1)
I dette e-læringskurset ser vi på prosjekter fra et lederperspektiv og hjelper deg å identifisere og håndtere de aktivitetene som effektivt fremmer prosjektets måloppnåelse. Det introduseres ulike teorier og teknikker innen...
PRINCE2 Agile® Foundation (e-learning) (P2AFe v1)
kr9,900.00
E-læring
/
@ engelsk
PRINCE2 Agile® Foundation (e-learning) (P2AFe v1)
PRINCE2 Agile® is a structured method for effective project management. It involves how to configure and adapt PRINCE2 so that PRINCE2 can be used in the most effective way when combining it with agile behaviours, concepts, frameworks and...
PRINCE2® Foundation (e-learning) (P2Fe v1)
kr9,000.00
E-læring
/
@ engelsk
PRINCE2® Foundation (e-learning) (P2Fe v1)
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a structured method for effective project management. The method divides the project into manageable parts and provides the basis for effective management with fixed decision points. The...
PRINCE2® Foundation (e-læring) (P2Fn v3)
kr9,000.00
E-læring
/
@ norsk
PRINCE2® Foundation (e-læring) (P2Fn v3)
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er en strukturert metode for effektiv prosjektgjennomføring. Metoden deler prosjektet i håndterlige deler og gir grunnlag for effektiv styring med faste beslutningspunkter. E-læringskurset...
Byggherreforskriften  (e-læring)
kr2,900.00
E-læring
/
@ norsk
Byggherreforskriften (e-læring)
I dette kurset får du innsikt i Byggherreforskriften og SHA. Styring av risiko innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er av avgjørende betydning i mange byggeprosjekter. Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom...
Fred. Olsen - Prosjektlederskole
Demo
Fred. Olsen - Prosjektlederskole
Dette er et demokurs for Fred. Olsen i forbindelse med eventuell opprettelse av en prosjektlederskole. Med vår e-læringspakke i grunnleggende prosjektledelse får du et godt fundament for å bidra smartere og mer effektivt i prosjektarbeid....
Grunnleggende prosjektkompetanse (e-læring)
kr7,000.00
E-læring
/
@ norsk
Grunnleggende prosjektkompetanse (e-læring)
Med vår e-læringspakke i grunnleggende prosjektledelse får du et godt fundament for å bidra smartere og mer effektivt i prosjektarbeid. Kurspakken består av følgende e-læringskurs: Prosjekt som arbeidsform Dette kurset er utviklet...
Planlegging og oppfølging i prosjekter (e-læring)
kr3,500.00
E-læring
/
@ norsk
Planlegging og oppfølging i prosjekter (e-læring)
Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. Prosjektplanen er prosjektets styringsverktøy og hjelper deg til å beholde oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost...
Prosjekt som arbeidsform (e-læring)
kr3,500.00
E-læring
/
@ norsk
Prosjekt som arbeidsform (e-læring)
Stadig flere oppgaver organiseres som prosjekter. Det er ofte knapphet på ressurser og korte tidsfrister. Det å beherske prosjektarbeid er en sentral ferdighet for mange av oss. Prosjektarbeid er likevel ikke nødvendigvis en enkel øvelse....